Om Qimmeq

Grønland huser den største eksisterende slædehundepopulation i Arktis og en slædehundekultur, der er unik i verden. Både slædehunden og den højt specialiserede teknologi og viden, der er knyttet til dens oplæring og anvendelse, er imidlertid i fare for at forsvinde. Hundebestanden er reduceret fra 30.000 dyr for 20 år siden til under 15.000 dyr i dag, og nedgangen fortsætter. Årsagen skal findes i en kombination af den globale opvarmning, der betyder, at havisen lægger sig i stadig kortere tid over mindre havområder, og som et resultat af globalisering og urbanisering samt i konkurrencen med snescooteren.

QQIMMEQ-projektet kombinerer forskning på et højt internationalt niveau, er grønlandsk forankret og formidler med en stærk visuel profil. Projektets forskningsområder inkluderer bl.a. kortlægning af slædehundens genetiske ophav, sundhed og sygdom - herunder årsager til og beskyttelse mod - sygdomsudbrud, samt den immaterielle kulturelle betydning af slædehunden. Projektets resultater formidles gennem videnskabelige og populære artikler, en vandreudstilling i Grønland og Danmark, fem kortfilm der portrætterer slædekuske, en fotobog, undervisnings- og børnebøger, og på de sociale medierQIMMEQ-projektet kombinerer forskning på et højt internationalt niveau, er grønlandsk forankret og formidler med en stærk visuel profil.
 
Projektets forskningsområder inkluderer bl.a. kortlægning af slædehundens genetiske ophav, sundhed og sygdom - herunder årsager til og beskyttelse mod - sygdomsudbrud, samt den immaterielle kulturelle betydning af slædehunden.Projektets resultater formidles gennem videnskabelige og populære artikler, en vandreudstilling i Grønland og Danmark, fem kortfilm der portrætterer slædekuske, en fotobog, undervisnings- og børnebøger, og på de sociale medier.