Om – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Qimmeq - den grønlandske slædehund > Om

Foto: Carsten Egevang

Foto: Carsten Egevang

Om Qimmeq-projektet

Grønland huser den største eksisterende slædehundepopulation i Arktis og en slædehundekultur, der er unik i verden. Både slædehunden og den højt specialiserede teknologi og viden, der er knyttet til dens oplæring og anvendelse, er imidlertid i fare for at forsvinde. Hundebestanden er reduceret fra 30.000 dyr for 20 år siden til under 15.000 dyr i dag, og nedgangen fortsætter. Årsagen skal findes i en kombination af den globale opvarmning, der betyder, at havisen lægger sig i stadig kortere tid over mindre havområder, og som et resultat af globalisering og urbanisering samt i konkurrencen med snescooteren.

QIMMEQ - den grønlandske slædehund er et dansk-grønlandsk tværvidenskabeligt forskningsprojekt, der bl.a. skal beskrive slædehundens kulturelle betydning og kortlægge dens genetiske historie.

De seks vigtigste mål i Qimmeq-project

  • Forske og indsamle viden om den grønlandske slædehunds genetiske og kulturelle historie
  • Tilskynde, skabe og fastholde interesse og stolthed for den grønlandske slædehund og slædehundekultur og herved bidrage til at opretholde en bæredygtig fremtid for slædehundekulturen
  • Hjælp til med at sikre en genetisk sund slædehundebestand
  • Del viden og forskningsresultater, udvikle kommunikationsværktøjer og formidle resultaterne, både i det grønlandske og arktiske samfund og globalt
  • Leve op til Greenland Perspective dogmeregler
  • Være rollemodel for fremtidige forskningsprojekter

Et Greenland Perspective-projekt

QIMMEQ - den grønlandske slædehund er et Greenland Perspective-projekt. Greenland Perspective er et tværvidenskabeligt og tværnationalt forskningsinitiativ, som arbejder ud fra en række dogmeregler, som skal være med til at sikre, at initiativets forskningsprojekter aktiveres ind i det grønlandske samfund. Greenland Perspective arbejder med følgende tre dogmeregler, som projekterne i videst muligt omfang skal leve op til:

  • UNIKKE RESSOURCER: Forskningsprojektet skal fra en række fagvinkler bidrage til at identificere Grønlands særlige karakteristika og udforske, hvordan disse særlige menneskelige, naturlige eller samfundsmæssige karakteristika kan understøtte en harmonisk udvikling i Grønland.
  • GLOBALE UDFORDRINGER: Forskningsprojektet skal bidrage til at vise, hvordan det særlige ved Grønland kan være med til at løse nogle af verdens globale udfordringer som ødelæggelse af økosystemer og stigende pres på fødevaresikkerhed.
  • SAMARBEJDE: Forskningsprojektet skal samarbejde med uddannelsessystemet, myndigheder, erhverv og civilsamfund for at sikre, at forskningen bliver aktiveret ind i og opleves som relevant for det grønlandske samfund.